Kursy dla kadry nauczycielskiej i zarządzającej ZSCKR w Rzemieniu  w ramach programu Erasmus+ rozpoczęte!

5 sierpnia 2023 roku grupa 21 nauczycieli naszej szkoły zaczęła 7 dniowe kursy szkoleniowo – poznawcze w Chorwacji  w ramach  krótkoterminowych  projektów na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze Edukacja Szkolna programu Erasmus+.

Tytuł projektu: „Mobilna kadra-więcej możliwości dla uczniów, nauczycieli i szkoły”

Nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098583

Przyznana kwota na realizację projektu: 39 617,00 Euro

Nasza szkoła tym razem postawiła na szkolenia adresowane dla kadry nauczycielskiej i zarządzającej. Beneficjenci projektu wyłonieni w drodze rekrutacji zostali podzieleni na trzy grupy szkoleniowe, realizujące  trzy cele: poprawę znajomości j. angielskiego z elementami CLiL ,rozwój przywództwa edukacyjnego nauczycieli niezbędnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie wiedzy i inspiracji w obszarze ekologii . Liczymy ,że realizacja tych szkoleń organizowanych przez EU Mobiity Croatia w Splicie, przyczyni się do podniesienia jakości pracy i kształcenia w placówce, wzmocni kompetencje miękkie kadry i uczniów, pozwoli otworzyć się placówce jeszcze bardziej na współpracę międzynarodową . Ekologia , energia odnawialna to palące tematy, które bierzemy pod uwagę myśląc o nowych profilach szkoły i zapotrzebowaniu środowiska na specjalistów. Konieczność organizacji kursów w ramach programów unijnych za granicą jest potrzebne  by promować wśród uczniów ideę mobilności, otwartości i tolerancji czy opowiadać o europejskiej różnorodności.

Życzymy uczestnikom projektu zdobycia cennych doświadczeń ! Materiały upowszechniające można znaleźć na Facebooku szkoły i stronie internetowej.

0.jpg

pro_zajawka.PNG

 

Tytuł projektu: „Mobilna kadra-więcej możliwości dla uczniów, nauczycieli i szkoły”

realizowanego przez ZSCKR Rzemieniu  w ramach AKCJI 1 , Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)  Programu Erasmus+

 • Kurs języka angielskiego; podniesienie kompetencji językowych i wdrażanie CLIL
 • Anna Kunert
 • Wioletta Pszeniczna
 • Elżbieta Krukowska
 • Krzysztof Golba
 • Katarzyna Dobrowolska
 • Adam Bezak
 • Alicja Salamon
 • Kurs szkoleniowy : Akademia Liderów; kształtowanie kompetencji miękkich, rozwój osobisty, zarzadzanie czasem, praca w zespole, rozwiazywanie problemów, komunikacja międzyludzka, uczenie się przez całe życie
 • Maria Zielińska
 • Agata Fryz
 • Lucyna Zakrzyk
 • Grażyna Bogdan
 • Grzegorz Krukowski
 • Agata Kolbusz
 • Magdalena Milas- Czapiga
 • Kurs szkoleniowy w obszarze ekologii: ochrona środowiska, energia odnawialna
 • Adam Strzelczyk
 • Katarzyna Idzik
 • Jacek Kudła
 • Jadwiga Rej – Ciepły
 • Sabina Sęk
 • Bożena Pleban
 • Sławomir Kasperski

Lista rezerwowa:

 • Eugeniusz Dec
 • Janina Bierzyńska

LOGO.PNG

 

 

Mamy przyjemność zawiadomić ,że kadra nauczycielska i zarządzająca ZSCKR W Rzemieniu pojedzie w sierpniu na szkolenia do Chorwacji w ramach  krótkoterminowych  projektów na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze Edukacja Szkolna programu Erasmus+.

Tytuł projektu: „Mobilna kadra-więcej możliwości dla uczniów, nauczycieli i szkoły”

Nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098583

Przyznana kwota na realizację projektu: 39 617,00 Euro

Projekt przewiduje wyjazd 21 beneficjentów wyłonionych z kadry dydaktycznej i zarządzającej szkoły  na 3 różne szkolenia  do Chorwacji :

Kurs językowy  , podniesienie kompetencji językowych i wdrażanie CLIL,

Kurs szkoleniowy : Akademia Liderów ( kształtowanie kompetencji miękkich: rozwój osobisty, zarzadzanie czasem, praca w zespole, rozwiazywanie problemów, komunikacja międzyludzka, mediacje, uczenie się przez całe życie ),

Kurs szkoleniowy w obszarze ekologii , ochrony środowiska, energii odnawialnej.

Nad organizacją szkoleń w Chorwacji będzie czuwać organizacja przyjmująca EU MOBILITY CROATIA.

Kandydaci wzięli już udział w  rekrutacji  i ostatecznie została wyłoniona lista uczestników mobilności.

Teraz przed nimi szkolenia językowe i kulturowe organizowane przez organizację wysyłającą  i uczestnictwo w projekcie.

Gratulujemy i życzymy udanych szkoleń i interesującego pobytu w słonecznej Chorwacji!

 

 

 

 

„Mobilna kadra-więcej możliwości dla uczniów, nauczycieli i szkoły”

realizowanego przez ZSCKR Rzemieniu  w ramach AKCJI 1 , Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)  Programu Erasmus+

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098583