Uczniowie którzy podali aktualne numery telefonów i adresy emailowe posiadają w systemie www.epkz.cke.pl swoje konta które należy aktywować.

Na podany nr telefonu otrzymałeś SMS-a z instrukcją jak aktywować to konto.
Również na emaila otrzymałeś tą informację.

Wejdź na stronę: www.epkz.cke.pl podaj swój login i kod aktywacyjny oraz ustal swoje hasło dostępu.

W ten sposób aktywujesz swoje konto. Uzyskasz dostęp do portalu gdzie będziesz mógł śledzić swoje osiągnięcia edukacyjne związane z egzaminem zawodowym w tym swoje deklaracje, terminy egzaminów oraz wyniki dotyczące egzaminów już zrealizowanych.

Szkoła oraz OKE i CKE będą się komunikować z uczniami tylko i wyłącznie tą drogą ze względu na wymagania stawiane przez RODO i wymogi sanitarne COVID19.

Terminy czerwcowego egzaminu zawodowego.

22 czerwca 2021 r część pisemna

sale                         .

kwalifikacje        .

czas       .

Godz.            .

klasa          .

Pisemny sala

RL.03

60

10:00

3F4

Ekst

KKZ

RL.10

3L4

TG.07

3P4

Pisemny sala

MG.03

60

12:00

3BG

RL.16

4F4P

TG.16

4F4P

Pisemny sala

RL.11

60

14:00

4L4

21 czerwca 2021 r część praktyczna model D

sale                           .

kwalifikacje        .

czas       .

Godz.             .

klasa         .

Sala.rl.10.pr

RL.10

120

9:00

3L4

Praktyczny sala

RL.16

180

13:00

4F4P

TG.16

150

13:00

4F4P

czerwiec 2021 r część praktyczna model W

data i godzina rozpoczęcia egzaminu

czas

nr sali/ miejsca egzaminu

liczba zdających

RL.03 -  Prowadzenie produkcji rolniczej

2021-06-28
poniedziałek

9:00

180

sala.rl.03.pr

3

15:00

180

sala.rl.03.pr

3

2021-06-29
wtorek

9:00

180

sala.rl.03.pr

3

15:00

180

sala.rl.03.pr

3

2021-06-30

środa

9:00

180

sala.rl.03.pr

2

MG.03 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

2021-06-23
środa

08:00

150

Praktyczny MG.03

3

12:00

150

Praktyczny MG.03

3

16:00

150

Praktyczny MG.03

3

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

2021-06-23
środa

08:00

 

sala.tg.07.pr

6

12:00

 

sala.tg.07.pr

6

16:00

 

sala.tg.07.pr

6