Pracownicy administracji

Nazwisko i imię stanowisko
  • Bogdan Grażyna
sekretarz szkoły
  • Kudła Jacek
kierownik gospodarczy
  • Masłowska Karolina
księgowość
  • Zakrzyk Lucyna
główna księgowa
  • Skowron Agnieszka

referent ds. administracyjnych

  • Furniotis Bogusława
kadry, inspektor bhp
  • Jaszcz Agnieszka
referent