W dniu 11 maja 2015 r.doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Mielcu Sławomir Wiktor odwiedził uczniów Zespołu Szkół CKR w Rzemieniu.

Podczas spotkania doradca zawodowy przybliżył uczniom klasy II FTD i klasy I FTL zagadnienia z zakresu poradnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przedsiębiorczości, poruszania się na rynku pracy, trendów dotyczących dokumentów aplikacyjnych (europassu).

Prowadzący podkreślił jak ważne jest określenie swoich mocnych stron, zainteresowań oraz doskonalenie swoich umiejętności zawodowych.

W dniach 20-21 kwietnia 2015r. grupa uczennic z klasy III technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w szkoleniu "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej" organizowanym przez CDR
w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz Państwowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach.

Oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej uczennice miały możliwość czynnego uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa. W "Małej mleczarni" zapoznały się z produkcją sera podpuszczkowego. W "Małej masarni" uczestniczyły w produkcji kiełbasy. Osobiście zapoznały się z procesem produkcyjnym tłoczenia soku z jabłek naturalnie mętnego. W młynie PGE w Chwałowicach zapoznały się z przerobem zboża na mąkę.

W ramach współpracy ze szkołą firma Agro-Bis Barszcz.J. przekazała szkole nieodpłatnie nową bronę zębową dla potrzeb kształcenia uczniów i słuchaczy na kursach.

Firma która zajmuje się sprzedażą maszyn i części rolniczych zatrudnia w większości absolwentów naszej ,którzy w opinii właściciela firmy są bardzo dobrze przygotowani do pracy w tej branży.Opinia i darowizna cieszą nauczycieli i uczniów.Dziękujemy.

Uczniowie  kl. II Technikum zawód: technik rolnik w dniu 23 stycznia 2015 roku uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki
w Chorzelowie. W ramach zajęć zapoznali się z prowadzoną w ZZD produkcją zwierzęcą, a w szczególności:
- technologią produkcji mleka na fermie bydła mlecznego
- ekologicznym chowem mlecznego i mięsnego
- ekologicznym chowem owiec rasy świniarka
- ekologicznym otwartym  chowem świń ras zachowawczych
- fermowym i ekologicznym chowem królików
- fermową hodowlą norek, lisów i jenotów

W dniu 20 kwietnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne w zakresie nowego PROW w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Mielcu. Szkolenie prowadził kierownik Stanisław Szwakop oraz p. Andrzej Lubczyński pracownik Agencji.

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie technikum, zawód: technik rolnik i technik ogrodnik oraz nauczyciele: Z. Ryba, B. Słomba, W. Niedbała.

Tematyka szkolenia obejmowała rozwój gospodarstw ze szczególnym uwzględnieniem: premii dla młodych rolników, restrukturyzacji małych gospodarstw, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, modernizacji gospodarstw rolnych oraz wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz rozwoju usług rolniczych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka pozyskiwania środków z UE, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników oraz restrukturyzacji małych gospodarstw.

W dniu 1 grudnia 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne z zakresu nowego PROW w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Mielcu.

Szkolenie prowadził naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich pan Robert Śmist. Tematyką szkolenia były pozyskiwanie środków z UE ze szczególnym uwzględnieniem płatności bezpośrednich 2015 - 2020, płatności za zazielenianie oraz nowa perspektywa PROW na lata 2014 - 2020.

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie Technikum, zawód:technik rolnik i technik turystyki wiejskiej oraz nauczyciele: B. Słomba, W. Niedbała, Z. Ryba, J. Bierzyńska.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dotycząca pozyskiwania środków z UE ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.