Dnia 12.06.2024 r. odbyła się wycieczka, której celem było promowanie wędkarstwa
oraz zachęcanie do bezpiecznego zachowania nad wodą.
Opiekunowie Agnieszka Rado wraz z Krzysztofem Rado starali się rozbudzić
w  wychowankach zainteresowanie dyscypliną sportu, jaką jest wędkarstwo.
Wycieczka  była również doskonałą okazją do integracji oraz wspólnej zabawy przy ognisku.

Uczestnicy mieli możliwość nauki podstaw wędkarstwa, co może w przyszłości  stać się ich nowym hobby.
Promowanie aktywnego stylu życia było jednym z kluczowych elementów naszej wycieczki,ponieważ
wędkarstwo zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Wychowankowie mogli podziwiać piękno natury, jednocześnie ucząc się cierpliwości
i wytrwałości,które są nieodzowne w tej dyscyplinie.

Wycieczka z zawodami wędkarskimi była wyjątkową szansą,by połączyć naukę z zabawą, rozwijać nowe umiejętności,
promować szacunek do przyrody oraz integrować grupę.
Wspólne doświadczenia i niezapomniane chwile spędzone nad wodą na pewno pozostaną w pamięci uczestników.

.ryby 1ryby 2

 

            W dniu 22 maja 2024 roku odbyła się wycieczka wychowanków internatu wraz z opiekunami:

Jadwigą Rej-Ciepły oraz Agnieszką Rado do gospodarstwa agroturystycznego "Zagroda u Gwoździ".

           Celem wyjazdu było zapoznanie się z potrzebami, specyfikacją i ciekawostkami poszczególnych ras
i gatunków zwierząt.ognisko zajawka przycięteWspólny wyjazd integrował uczestników przez spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
i udział w różnych atrakcjach oferowanych przez gospodarstwo.

          Wyjazd był edukacyjną okazją do wzbogacenia wiedzy poprzez bezpośredni kontakt
z różnorodnymi zwierzętami.Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jakie są specyficzne potrzeby różnych ras
i gatunków,jakie wymagania stawia hodowla oraz jakie ciekawostki wiążą się z ich opieką.
Przewodnik oprowadzał grupę po gospodarstwie, opowiadając o każdej rasie zwierząt, ich pochodzeniu, zachowaniach 
i charakterystycznych cechach.

           Integralną częścią wyjazdu było wspólne ognisko, które sprzyjało budowaniu relacji między uczestnikami. Przy ognisku można było piec kiełbaski, grać na gitarze, wymieniać się wrażeniami
i doświadczeniami.Tego typu aktywności wspierają współpracę, rozwijają umiejętności interpersonalne oraz budują poczucie wspólnoty w grupie.

 

 

 

 

 

.

ognisko internat 2

ognisko internat3

 

  1. Terminy składania podań o przyjęcie do Inetrnatu:

a) uczniowie kontynuujący zamieszkanie w Internacie : od 1 czerwca do 19 czerwca 2024r.

b) uczniowie rozpoczynający naukę we wrześniu i inni uczniowie zainteresowani zamieszkaniem w Internacie : od 1 czerwca do 8 lipca 2024r. (do godz. 14:00).

        2. Dokumenty składa się osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu.

        3. Weryfikacja dokumentów: do 9 lipca 2024 r. 

        4. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 15 lipca 2024 r. (do godz. 14:00).

        5. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się przez wywieszenie listy osób przyjętych
            do Internatu na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce
,,Internat"

        6. Nabór uzupełniający (jeśli w Internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji)
            - dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w  Rzemieniu rozpatruje podania w trakcie roku szkolnego w ciągu 14 dni.

 
 
 W dniu 7 marca 2024 roku w Internacie zorganizowano obchody z okazji Dnia Kobiet,
które wypełnione były serdecznymi gestami i niespodziankami.

Bukiet tulipanow silikonowych zoltych x5Chłopcy obdarowali wszystkie dziewczęta oraz kobiety pracujące w internacie kwiatami i słodyczami,
wyrażając w ten sposób sympatię oraz uznanie za ich wkład w życie placówki.

Po tych uroczystościach wszyscy wychowankowie wraz z opiekunami udali się wspólnie do kina Nawigator,
aby spędzić miło czas.
Film "Sami Swoi" okazał się dobrym wyborem na tę okazję. Pełen humoru i wzruszających momentów,
podkreślał on znaczenie rodziny i wspólnoty.
Była to idealna okazja do integracji i wspólnego spędzenia czasu, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.
.
 
 

 

 

 

 

 

W dniu 24.04.2024r. w Internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu
odbyła się prelekcja, która skupiała się na omówieniu zagrożeń związanych z problematyką cyberbezpieczeństwa,
cyberprzemocy oraz hejtu wśród młodzieży, a także na przedstawieniu odpowiedzialności prawnej20240424 160305 pol
za popełnione czyny karalne w cyberprzestrzeni oraz sposoby postępowania w sytuacjach demoralizacji.

Spotkanie zostało poprowadzone przez Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu,
podkom. Bernardettę Krawczyk, we współpracy z funkcjonariuszką policji asp.Magdaleną Skulimowską.

Organizatorem spotkania była wychowawczyni internatu Agnieszka Rado.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczestników na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni
oraz promowanie bezpiecznego korzystania z internetu.

Efekty tej współpracy zaowocowały wzrostem świadomości młodzieży oraz ich lepszym
przygotowaniem do radzenia sobie z sytuacjami zagrożenia i demoralizacji online.

 

 

 20240424 161522

 

 20240424 162331

 

 

.Messenger creation 016a476e 282c 46e9 928c fa5489f5c840

 
 

 

Dnia 6 marca br. miała miejsce realizacja warsztatu z zakresu profilaktyki uzależnień,  którego celem było nie tylko przekazanie wiedzy,
ale także budowanie świadomości dotyczącej powszechnie obserwowanych wśród młodzieży zachowań ryzykownych.

Uczestnicy warsztatu zostali wprowadzeni w temat negatywnego wpływu nikotyny oraz substancji smolistych na fizjologię człowieka,nie-soking-czerwony-znak.jpg

ze szczególnym uwzględnieniem ich roli jako czynników sprzyjających rozwojowi nowotworów. Omówiono przyczyny, objawy chorobowe, perspektywy leczenia i rokowania w przypadku zachorowania.
Ponadto, wychowankowie zostali zapoznani z definicją uzależnienia oraz jego klinicznymi konsekwencjami.

W trakcje prowadzenia warsztatu zastosowano interaktywne techniki,takie jak dyskusje na temat kontekstów,w jakich młodzież podejmuje decyzję o sięgnięciu po papierosa.
Ponadto, przeprowadzono analizę czynników wpływających na tę decyzję, a także omówiono negatywne konsekwencje zdrowotne związane z paleniem.

Podkreślano znaczenie praktykowania zachowań asertywnych jako skutecznych i wartościowych strategii dostosowawczych.
Dodatkowo, zwrócono szczególną uwagę na pozytywne efekty wynikające z praktykowania tych zachowań w codziennych sytuacjach życiowych.

 
 
 
 
 
 
.