Dnia 6 marca br. miała miejsce realizacja warsztatu z zakresu profilaktyki uzależnień,  którego celem było nie tylko przekazanie wiedzy,
ale także budowanie świadomości dotyczącej powszechnie obserwowanych wśród młodzieży zachowań ryzykownych.

Uczestnicy warsztatu zostali wprowadzeni w temat negatywnego wpływu nikotyny oraz substancji smolistych na fizjologię człowieka,nie-soking-czerwony-znak.jpg

ze szczególnym uwzględnieniem ich roli jako czynników sprzyjających rozwojowi nowotworów. Omówiono przyczyny, objawy chorobowe, perspektywy leczenia i rokowania w przypadku zachorowania.
Ponadto, wychowankowie zostali zapoznani z definicją uzależnienia oraz jego klinicznymi konsekwencjami.

W trakcje prowadzenia warsztatu zastosowano interaktywne techniki,takie jak dyskusje na temat kontekstów,w jakich młodzież podejmuje decyzję o sięgnięciu po papierosa.
Ponadto, przeprowadzono analizę czynników wpływających na tę decyzję, a także omówiono negatywne konsekwencje zdrowotne związane z paleniem.

Podkreślano znaczenie praktykowania zachowań asertywnych jako skutecznych i wartościowych strategii dostosowawczych.
Dodatkowo, zwrócono szczególną uwagę na pozytywne efekty wynikające z praktykowania tych zachowań w codziennych sytuacjach życiowych.

 
 
 
 
 
 
.