Pracownicy obsługi

Nazwisko i imię stanowisko
 • Rej Halina
sprzątaczka
 • Buś Jerzy
kierowca
 • Kozioł Mirosław
palacz c.o.
 • Dec Agnieszka
sprzątaczka
 • Niedzielska Maria
sprzątaczka
 • Rybiński Wiesław
elektromonter
 • Perłowski Franciszek
palacz c.o.
 • Strzok Anna
sprzątaczka
 • Strzępka Zdzisław
magazynier
 • Rdzak Andrzej
pracownik produkcji zwierzęcej
 • Michalski Piotr

       - Gomulec Dorota

       -  Kozioł Teresa

 

pracownik produkcji zwierzęcej

kucharka

pomoc kuchenna