Kwalifikacyjny kurs zawodowy: zawód rolnik

Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Dla osób posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie kompletu dokumentów tj.

- wniosku (do pobrania poniżej)

- świadectwa ukończenia szkoły (do wglądu)

- zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz kierowania pojazdem z zakresu kat.T ( w przypadku braku prawa jazdy kat.T)

-profilu kandydata na kierowcę kat. T (do pobrania w Starostwie Powiatowym w przypadku braku prawa jazdy kat.T)

- prawo jazdy kat.T (do wglądu w przypadku posiadania)

Osoby wpisane na kurs zostaną zgłoszone do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako rozpoczynające kształcenie się do Egzaminu Państwowego na tytuł rolnika.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE trwa do 14 stycznia 2022 roku.

(rekrutacja uzupełniająca przy braku odpowiedniej liczby kandydatów do 21 stycznia 2022 roku)

MAKSYMALNA LICZBA KURSANTÓW 35

Pierwsze zajęcia na kursie w przypadku zebrania grupy 24 kursantó 4-5 luty 2022 roku o godz.14.00

1. Kurs trwa 3 semestry (około 570 godzin ). Zajęcia będą odbywać się co tydzień z przerwami na ferie i wakacje

w godz. piątek (16.00-20.00)- sobota ( 8.00-15.00) W programie kursu są następujące przedmioty :

produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, przedsiębiorczość, oraz

bezpłatne szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. T


2. Kurs przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie : rolnik.

Warunkiem uzyskania dyplomu rolnika jest pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego

i uzupełnienie wykształcenia co najmniej do poziomu Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Zdobyte kwalifikacje rolnicze upoważniają do ubiegania się o fundusze unijne.

Kurs rozpocznie się 1 lutego 2022 r. Kurs jest bezpłatny.

 

wniosek do pobrania ...