Nauczyciele którzy pracowali w latach 1947 - 2023

Lp.

Nazwisko i imię

Okres zatrudnienia

Nauczany przedmiot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Adamus Dorota
Augustyn Mieczysław
Augustyn –Rola Stanisława
Banaszkiewicz Maria
Bajorski Tadeusz
Baran Zdzisława
Basara Mirosław
Błachowicz Józefa
Bogdan Aleksandra
Bogdan Magdalena
Bryk Antoni
Ks. Bojdo Ryszard
Borzęcki Czesław
Barczak Edward
Bednarska Maria
Betlej Bernadetta
Bundyra Stanisława
Burdzy Stefan
Bystrek Magdalena
Ks. Czaja Wiesław
Cebera Czesław
Chrabąszcz Tadeusz
Czeczot Zbigniew
Dąbkowska-Kriger Jadwiga
Dec Krystyna
Dec Stanisław
Drabczyńska Maria
Drzewiecka Jolanta
Ks. Dobrzański Karol
Drajczyk Arkadiusz
Drygaś Józefa
Dudek Zofia
Dudek Wilhelm
Filipek Eugeniusz
Gaklik  Zuzanna
Gałda Feliks
Górski Tadeusz
Gancarz Jan
Ks. Głowa Mieczysław
Gruszecka Teresa
Gruszecki Stanisław
Hardt Henryk
Hajduk Anna
Hawro Aleksandra
Homentowski Kordian
Jasiak Wiesława
Jarosz Wiesław
Jung Zofia
Jemioło Jan
Jemioło Wiesław
Jurkowska Jadwiga
Kamuda Tadeusz
Katarzyńska Edyta
Kapinos Jan
Kędzior Wiesław
Kłodowski Jan
Krępa Aldona
Krzywonos Józef
Kokowska Janina
Kolska Maria
Kolbusz Leonard
Kozera Karol
Krawczyk Zenon
Krukowski Władysław
Kowalik Zbigniew
Kulon Bolesław
Krupa Janina
Krupa Piotr
Krutow  Genadiusz
Kolanowski Stanisław
Klich Jan
Klar Regina
Kulpińska Janina
Kukułka Alfred
Kolis Zofia
Koczot Zofia
Król Tadeusz
Ks. Koterba Andrzej
Kurzeja Kazimierz
Ks. Kula Marek
Lewandowski Jan
Łukaszewska Anna
Jasiak Wiesława
Łącz Wojciech
Łaz Anna
Marzec Iwona
Majewska Jolanta
Małek Bronisława
Michalczenko Małgorzata
Mittelstadt Józef
Morawski Stanisław
Muż Piotr
Moskal Jadwiga
Maniecki Zbigniew
Marek Bronisław
Michno Genowefa
Madura Grażyna
Miarzyńska Agnieszka
Niedzielski Stanisław
Niewęgłowska Ewa
Niewęgłowski Stanisław
Nowak Jacek
Obara Mirosław
Olszanowska Janina
Orłowska Michalina
Osmola Józefa
Patena Mieczysław
Pyzik Jan
Ptasznik Irena
Ptasznik Józef
Pieniążek Bolesław
Polańska Krystyna
Potoniec Jadwiga
Popek Alina
Paduch Grażyna
Pytel Michalina
Ramik Wiktor
Rataj Adam
Rej Halina
Regner Mieczysław
Rokosz Grzegorz
Różycka Ewa
Rossochacki Stanisław
Rząca Janusz
Rutkowski Teodor
Rysak Maria
Robak Stanisław
Sarama Zofia
Setlak Stanisława
Serewko Janina
Skowrońska Wanda
Smolak Julian
Sojka Barbara
Strzelecki Tadeusz
Sukiennik Maria
Szot Tadeusz
Szwed Anita
Szyper Ewa
Stachura Sabina
Zychowicz Helena
Skowrońska Maria
Ks. Smaga Stanisław
Sarama Franciszek
Ks. Sieradzki Ludwik
Skowron Janina
Sarama Marcin
Stefanowska Aleksandra
Stachowicz Jan
Tokarz Karolina
Trela Lubomira
Tomaszewski Andrzej
Szewerniak Anna
Tylutki Stanisław
Tylutki Weronika
Tworek Tadeusz
Warchoł Agnieszka
Wąż Małgorzata
Włodarczyk Tomasz
Wolak Dorota
Wierzbicka Józefa
Wierzbicki Zdzisław
Wierzycki Zdzisław
Woroszylski Władysław
Waśko Stanisława
Zaklina Walerian
Zaręba Wojciech
Zorzycka Joanna
Zawadzka Irena
Ziemska Maria
Zawadzki Józef
Zaskalska Helena
Żelazko Henryk

1994-2002
1992-1993
1975-2000
1960-1961
1949-1951
1984-1997
1989-1991
1978-2006
1976-1983
2002-2005
1990-2004
1995-1996
1954-1956
1967-1968
1978-1979
2005-2006
1979-1982
1947-1948
2002-2003
1996-2001
1960-1991
1953-1964
1986-1993
1990-2005
1968-1981
1970-1979
1948-1950
2002-2006
1947-1949
1945-1947
1951-1967
1978-1991
1979-1985
1962-1988
1956-1967
1961-1978
1947-1948
1990-1993
1996-2007
1975-2006
2007-2008
1946-1947
1948-1950
1971-1974
1987-1990
1986-1989
1951-1955
1950-1952
1974-1983
1999-2001
1986-2006
1947-1953
1981-2006
1999-2000
1994-1997
1999-2000
2007-2008
1952-1954
1945-1955
1945-1947
1982-2008
1945-1947
1990-2006
1946-1947
1953-1954
1952-1956
1969-1989
1969-1989
1965-1975
1973-1975
1981-1982
1981-1984
1945-1946
1956-1986
1979
1982-1986
1982-1990
1990-1991
1946-1946
1991-1994
1980-2008
2000-2002
1986-1989
1947-1949
1988-1989
1995-1996
1999-2002
1987-1989
1949-1966
1947
1954-1959
1947-1964
1947-1948
1957-1958
1958-1959
1971-1972
1983-1987
1985-1986
1964-1967
1967-1974
1964-1973
1989-1991
2006-2007
1947-1951
1994
1955
1952-1953
1960
1979-1989
1956-1987
1949-1950
1977
1999-2000
1979-1981
1994-1995
1986-2002
1990-2000
1999-2000
1997-1999
1951-1953
1981-2001
1979-2006
1951-1951
2001-2004
1954-1955
1981-1986
1976-1981
1945-1975
1996-1997
1949-1950
1948-1957
1945-1946
1986-1997
1951-1969
1951-1979
1958-1960
1993-2003
1973-2001
2006-2007
1959-1961
1948-1957
1957
1953-1973
1951-1952
1972-1974
1970-1975
1974-1983
1978-1982
1961-1971
1998-1999
1998-1999
1969-1970
1967-1988
1967-1990
1978-2020
2000-2002
2006-2007
2006-2008
1995-1996
1945-1957
1945-1954
1954-1961
1946-1947
1970-1972
1945-1946
1980-2004
1989-2008
1945-1954
1949-1955
1952
…-1978
1997-1998

j. angielski
zajęcia praktyczne
produkcja zwierzęca
chemia, uprawa roślin,
zajęcia praktyczne
j. angielski
wychowanie fizyczne
przedmioty gastronomiczne
wychowawca w  internacie
j. angielski
zajęcia praktyczne
religia
wychowanie fizyczne
matematyka, fizyka
j. francuski
j. angielski
wychowanie fizyczne
matematyka
j. angielski
religia
historia, wos
hodowla zwierząt
wychowawca w internacie
przedmioty ogrodnicze
matematyka
chemia, uprawa
j. polski, historia
matematyka
religia
ogrodnictwo
uprawa roślin
doradztwo rolnicze
hodowla zwierząt
uprawa roślin
matematyka, fizyka
ekon. i org. gosp. rolnych
zajęcia praktyczne
nauka jazdy samochodem
religia
produkcja roślinna
fizyka
matematyka, fizyka
matematyka, fizyka
hodowla
mechanizacja roln.
przedmioty ogrodnicze
uprawa roślin, chemia
wychowanie fizyczne
zajęcia praktyczne
religia
historia
ogrodnictwo
matematyka
prakt. nauka zawodu
nauka jazdy
prakt. nauka zawodu
geografia
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
hodowla, uprawa roślin
mechanizacja rolnictwa
j.polski, historia
mechanizacja rolnictwa
j. angielski
przysposobienie obronne
matematyka
biologia
mechanizacja
j. rosyjski
muzyka
podst. techniki
j. polski
j. polski, historia
hodowla zwierząt
przedmioty zawodowe
historia
wychowanie fizyczne
religia
chemia
religia
kier. prakt. nauki zawodu
zajęcia praktyczne
ogrodnictwo
j. angielski
wychowanie fizyczne
historia
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
j. rosyjski
hodowla zwierząt
ochrona roślin
hodowla zwierząt
gospodarstwo domowe
j. polski
historia
fizyka
wychowanie fizyczne
wychowawca w internacie
mechanizacja rolnictwa
chemia, hodowla
ochrona roślin
wychowanie fizyczne
fizyka
gleboznaw,. ogrodnictwo
j. polski
wychowawca w internacie
przedmioty zawodowe
miernictwo
przedmioty zawodowe
wychowanie fizyczne
zajęcia praktyczne
wychowanie fizyczne
zajęcia praktyczne
wychowanie fizyczne
j. polski
wychowawca internatu
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
przemysł rolny
matematyka
j. polski
mechanizacja rolnictwa
religia
ekonomia polityczna
wychowawca w internacie
uprawa roślin
zaopatrzenie rodziny
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
biologia, chemia
psychologia, pedagogika
wychowawca internatu
uprawa roślin
j. polski historia
chemia botanika
zajęcia praktyczne
j. rosyjski
j. niemiecki
j. polski, geografia
przedmioty zawodowe
religia
muzyka
religia
fizyka
j. niemiecki
produkcja zwierzęca
zajęcia praktyczne
chemia
j. angielski
zajęcia praktyczne
wychowanie fizyczne
mechanizacja rolnictwa
ekon. i org. gosp. roln.
fizyka
matematyka
j. polski
informatyka
historia
żywienie rodziny
maszynoznawstwo
mechanizacja
geografia
wychowawca internatu
ekon. gosp. wiejskich
dyrektor
biologia
biologia, chemia
hodowla zwierząt
zajęcia praktyczne

matematyka

173.

Działowska Regina

1980-2011

Język polski

174

Kaszub Wojciech

2010-2011

Wiedza o kulturze

175

Strzała Barbara

1980-2014

biologia, geografia, prod.zwierzęca

176

Pieniążek Anna

2012-2013

Weterynaria

177

Cichoń Krzysztof

2015-2017

Mechanizacja rolnictwa

178

Bednarczyk Marek

1997-2017

Technologia żywności, żywienie

179

Rembisz Adam

2015-2016

Zajęcia praktyczne

180

Wilk Jolanta

2016-2017

Matematyka

181

Włodarczyk Jadwiga

1979- 2017

Chemia

182

ks. Wielgosz  Marek

2004-2012

Religia

183

Krukowski Łukasz

2017 - 2018

Mechanizacja rolnictwa

184

Wrońska Agnieszka

2009- 2013

Fizyka

185

Róg Anna

2017 - 2018

Matematyka

186

Kardyś Bożena

2017 - 2018

Pedagog

187

Sołek Monika

2017 - 2018

j. angielski

188

ks. Dymiński Piotr

2012 - 2018

Religia

189

Czepiżak Agnieszka

2018 - 2018

j. angielski

190

Krakowska-Durda Izabela

2013 - 2018

weterynaria

191

Bednarczyk Marek

1997 - 2017

technologia żywności

192

Bierzyńska Janina

1982 - 2018

żywienie i usługi gastronomiczne

193

Hyczko Leszek

1993 - 2019

weterynaria, mechanizacja rolnictwa

194

Stawecka Teresa

2018 - 2019

psycholog

195

Koczwara Sebastian

2019- 2020

weterynaria

196

Głowacz Aleksandra

2019- 2020

rewalidacja

197

Paduch Daniel

2019- 2020

język angielski

198

Kurgan Jan

1990-2020

zajęcia praktyczne, przepisy ruch. drog,
nauka jazdy

199

Salamon Krzysztof

1996 -2020

Mechanizacja rolnictwa, BHP

 200

 Kańczugowski Zbigniew

 1991 - 2021

 wf

201

202

203

Dziedzic Jolanta

Trojan- Kaczmarek Ewa

Golba Krzysztof

1990 - 2023

2016 - 2022

2019 - 2023

gastronomia

weterynaria

żywienie człowieka