Przeprowadzony 18 września br. warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień opierał się w dużym stopniu na dyskusji, która miała na celu ożywić w młodzieży chęć wyrażania własnych potrzeb, stawiania granic, które są tak potrzebne, gdy pojawia się alkohol.
Metody aktywne takie jak: „splątane ręce”, czy też quiz „milionerzy” szczególnie przypadły do gustu naszym wychowankom.
 
Celem warsztatów profilaktycznych było przekazanie informacji na temat zachowań ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z negatywnym działaniem alkoholu na organizm człowieka, z pojęciem zatrucia alkoholowego. Poznali również definicję uzależnienia oraz jego objawy. Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu.

Wychowankowie z uwagą wysłuchali prelekcji i bardzo chętnie zaangażowali się w zadania i różnorodne formy pracy zaproponowane przez wychowawcę podczas warsztatu.