Zaliczenie praktyk zawodowych

29 sierpnia 2011r. (poniedziałek) do godziny 14:00 należy dostarczyć zaświadczenia o ukończeniu praktyk zawodowych.
O 14:00 odbędzie się zaliczenie praktyk zawodowych dla uczniów klas:

II ZSZ, zawód: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
III Technikum, zawód: technik rolnik,
III Technikum, zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego,
III Technikum, zawód kelner,

Uczniowie do tego czasu składają
u swojego wychowawcy lub w sekretariacie szkoły
następujące dokumenty:

- zaświadczenie o ukończeniu praktyki,
- indeks z uzupełnionymi wpisami,
- listę obecności z miejsca praktyki.

Zaliczenie praktyki zawodowej jest podstawą
uzyskania promocji do następnej klasy.