Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy KKZ ROL.04 - III semestr w soboty będą odbywać się w pracowniach gospodarstwa szkolnego.