Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klas pierwszych Technikum

Przedmioty ogólnokształcące:

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

„Ponad słowami 1” -podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Małgorzata Chmiel
Anna Cisowska
Joanna Kościerzyńska
Helena Kusy
Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

2.

Język angielski

„Checkpoint” A2+/B1

David Spencer
Monika Cichmińska

MacMillan
Education

959/1/2019

3.

Język niemiecki

„Effekt” – podręcznik do języka niemieckiego

Anna Kryczyńska - Pham

WSiP

937/1/2018

4.

Historia

„Poznać przeszłość”

Marcin Pawlak
Adam Szweda

Nowa Era

1021\1\2019

5.

Matematyka

MATeMAtyka 1

Zakres podstawowy

Wojciech Babiański
Lech Chańko
Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

6.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum

ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

Numer ewidencyjny w wykazie 1001/1/2019

Data dopuszczenia 15.05.2019

7.

Chemia

„To jest chemia 1”-  poziom podstawowy

R. Hassa
A. Mrzigod
J. Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

8.

Biologia

„ Biologia na czasie 1” -podręcznik dla Liceum ogólnokształcącego  i technikum– zakres rozszerzony'.

Marek Guzik

Ryszard Kozik
Renata Matuszewska
Władysław Zamachowski

Nowa Era

1010/1/2019

9.

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyje i działam bezpiecznie”- podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum

Jarosław Słoma

Nowa Era

960/2019

10.

Informatyka

„Informatyka na czasie” cz.1

Janusz Mazur
Paweł Perekietka
Zbigniew Talaga
Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

 

11.

Religia

Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla 1 klasy ponadgimnazjalnej

red. ks. Robert Strus,
ks. Wiesław Galant

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

Przedmioty zawodowe:

technik rolnik

12.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W.Bukała, K.Szczęch

WSiP 2019

13.

Produkcja roślinna

"Rolnictwo. Część IV. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki"

"Rolnictwo. Część V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej"

"Rolnictwo cz. VI. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej."

Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Grzebisza

hortpress

14.

Produkcja zwierzęca

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 1

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 2

Dorota Banaszewska,         Anna Charchuta,
Alina Janocha,
Grażyna Niedziałek,
Anna Wysokińska

Barbara Biesiada-Drzazga, Elżbieta Horoszewicz,
Agata Danielewicz,
Alina Janocha,
Halina Sieczkowska

WSIP 2017

MEN 20/2017

 

technik weterynarii:

12.

Anatomia i fizjologia zwierząt

Podstawy anatomii zwierząt domowych.

H. Przespolewska,
K. Barszcz

Podręcznik dla techników weerynaryjnych

PWRiL

ISBN 978-83-09-01162-0

13.

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 1

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 2

Dorota Banaszewska,         Anna Charchuta,
Alina Janocha,
Grażyna Niedziałek,
Anna Wysokińska

Barbara Biesiada-Drzazga, Elżbieta Horoszewicz,
Agata Danielewicz,
Alina Janocha,
Halina Sieczkowska

WSIP

2017

14.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W.Bukała, K.Szczęch

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2019