5 letnie Technikum, rok szkolny 2021/2022- klasy drugie i trzecie

5 - letnie TECHNIKUM

Podręczniki do przedmiotów , które są kontynuowane w klasie programowo wyższej są bez zmian, natomiast do przedmiotów , które się zaczynają zakup należy uzgodnić z nauczycielem prowadzącym.

Klasa II i III –technik żywienia i usług gastronomicznych

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

„Ponad słowami 1” cz.1, cz.2

Małgorzata Chmiel
Anna Cisowska
Joanna Kościerzyńska
Helena Kusy
Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

2.

Język angielski

„Checkpoint” – Student’s Book

David Spencer
Monika Cichmińska

MacMillan

959/1/2019

3.

Język niemiecki

„Effekt”

Anna Kryczyńska-Pham

WSiP

937/1/2018

4.

Historia

„Poznać przeszłość”

Marcin Pawlak
Adam Szweda

Nowa Era

1021\1\2019

5.

Wiedza o kulturze

       

6.

Matematyka

MATeMAtyka 1

Zakres podstawowy

Wojciech Babiański
Lech Chańko
Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

7.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum

ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

 

Numer ewidencyjny w wykazie 1001/1/2019

Data dopuszczenia 15.05.2019

8.

Chemia

„To jest chemia 1”-  poziom podstawowy

 

Nowa Era

994/1/2019

9.

Biologia

„ Biologia na czasie 2”-podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum- zakres podstawowy

Anna Helmin
Jolanta Holeczek

Nowa Era

1006/2/2020

10.

Geografia

"Oblicza geografii 1"

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

983/1/2019

11.

Podstawy przedsiębiorczości

"Krok w przedsiębiorczość"

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

 

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

       

13.

Informatyka

„Informatyka na czasie” cz.1

Janusz Mazur
Paweł Perekietka
Zbigniew Talaga
Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

 

14.

Religia

Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla 1 klasy ponadgimnazjalnej

red. ks. Robert Strus,
ks. Wiesław Galant

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

Wiedza o społeczeństwie

"W centrum uwagi"

Arkadiusz Janicki
Justyna Kieczkowska
Mariusz Menz

Nowa Era

 

15.

Wychowanie do życia w rodzinie *

       

16.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W.Bukała, K.Szczęch

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2013

17.

Język angielski zawodowy

       

18.

Podstawy gastronomii

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz

WSiP

53/2013

19.

Zasady żywienia

Zasady żywienia cz.1 i 2

Dorota Czerwińska

WSiP

2015

20.

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

„Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - przygotowanie i wydawanie dań’’ cz. 1 i cz. 2 HGT.02 (reforma 2019)

Małgorzata Konarzewska

WSiP

2019

klasa II i III technik weterynarii

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

„Ponad słowami 1” cz.1, cz.2

Małgorzata Chmiel
Anna Cisowska
Joanna Kościerzyńska
Helena Kusy
Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

2.

Język angielski

„Checkpoint” – Student’s Book

David Spencer
Monika Cichmińska

MacMillan

959/1/2019

3.

Język niemiecki

„Effekt””

Anna Kryczyńska - Pham

WSiP

937/1/2018

4.

Historia

„Poznać przeszłość”

Marcin Pawlak
Adam Szweda

Nowa Era

1021\1\2019

5.

Wiedza o kulturze

       

6.

Matematyka

MATeMAtyka 1

Zakres podstawowy

Wojciech Babiański
Lech Chańko
Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

7.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum

ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

Numer ewidencyjny w wykazie 1001/1/2019

Data dopuszczenia 15.05.2019

8.

Chemia

„To jest chemia 1”-  poziom podstawowy

R. Hassa
A. Mrzigod
J. Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

9.

Biologia

„ Biologia na czasie 2” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum- zakres rozszerzony

Marek Guzik, Ryszard Kozik,

Władysław Zamachowski

Nowa Era

1010/2/2020

10.

Geografia

"Oblicza geografii 1"

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

983/1/2019

11.

Podstawy przedsiębiorczości

"Krok w przedsiębiorczość"

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

 

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

       

13.

Informatyka

„Informatyka na czasie” cz.1

Janusz Mazur
Paweł Perekietka
Zbigniew Talaga
Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

 

14.

Religia

Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla 1 klasy ponadgimnazjalnej

red. ks. Robert Strus,
ks. Wiesław Galant

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

Wiedza o społeczeństwie

"W centrum uwagi"

Arkadiusz Janicki
Justyna Kieczkowska
Mariusz Menz

Nowa Era

 

19.

Anatomia i fizjologia zwierząt

Podstawy anatomii zwierząt domowych.

Tomasz Szara,

Helena Przespolewska,

Henryk Kobryń,

B. B. Bartyzel

Wydawnictwo ”Wieś Jutra”

2009

20.

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 1

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 2

Dorota Banaszewska,         Anna Charchuta,
Alina Janocha,
Grażyna Niedziałek,
Anna Wysokińska

Barbara Biesiada-Drzazga, Elżbieta Horoszewicz,
Agata Danielewicz,
Alina Janocha,
Halina Sieczkowska

WSIP

2017

Klasa II i III– technik rolnik

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

„Ponad słowami 1” cz.1, cz.2

Małgorzata Chmiel
Anna Cisowska
Joanna Kościerzyńska
Helena Kusy
Aleksandra Wróblewska

   

2.

Język angielski

„Checkpoint” – Student’s Book

David Spencer
Monika Cichmińska

MacMillan

959/1/2019

3.

Język niemiecki

„Effekt”

Anna Kryczyńska-Pham

WSiP

937/1/2018

4.

Historia

„Poznać przeszłość”

Marcin Pawlak
Adam Szweda

Nowa Era

1021\1\2019

5.

Wiedza o kulturze

       

6.

Matematyka

MATeMAtyka 1

Zakres podstawowy

Wojciech Babiański
Lech Chańko
Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

7.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum

ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

Numer ewidencyjny w wykazie 1001/1/2019

Data dopuszczenia 15.05.2019

8.

Chemia

„To jest chemia 1”-  poziom podstawowy

 

Nowa Era

994/1/2019

9.

Biologia

„ Biologia na czasie 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum-zakres rozszerzony

Marek Guzik

Ryszard Kozik

Władysław Zamachowski

Nowa Era

1010/2/2020

10.

Geografia

"Oblicza geografii 1"

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

983/1/2019

11.

Podstawy przedsiębiorczości

"Krok w przedsiębiorczość"

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa era

 

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

     

13.

Informatyka

„Informatyka na czasie”

Janusz Mazur
Paweł Perekietka
Zbigniew Talaga
Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

 

14.

Religia

Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla 1 klasy ponadgimnazjalnej

red. ks. Robert Strus,
ks. Wiesław Galant

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

Wiedza o społeczeństwie

"W centrum uwagi"

Arkadiusz Janicki
Justyna Kieczkowska
Mariusz Menz

Nowa Era

 

15.

Wychowanie do życia w rodzinie

       

16.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W.Bukała, K.Szczęch

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2013

17.

Język angielski zawodowy

       

18.

Ochrona roślin

       

19.

Produkcja roślinna

"Rolnictwo. Część IV. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki"

"Rolnictwo. Część V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej"

"Rolnictwo cz. VI. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej."

Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Grzebisza

hortpress

65/2015

64/2015

66/2015

20.

Produkcja zwierzęca

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 1

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 2

Dorota Banaszewska,         Anna Charchuta,
Alina Janocha,
Grażyna Niedziałek,
Anna Wysokińska

Barbara Biesiada-Drzazga, Elżbieta Horoszewicz,
Agata Danielewicz,
Alina Janocha,
Halina Sieczkowska

WSIP 2017

 

21

Mechanizacja rolnictwa

Technika w rolnictwie. cz.I i II

Andrzej Kulka

WSiP

2009

22.

Przepisy ruchu drogowego T

Podręcznik kierowcy kat.T

Praca zbiorowa

Liwona

2014