Wykaz podręczników-

kl. IV Technikum     rok szkolny 2021/22

Podręczniki do przedmiotów , które są kontynuowane w klasie programowo wyższej są bez zmian, natomiast do przedmiotów , które się zaczynają zakup należy uzgodnić z nauczycielem prowadzącym.

Klasa IV–technik żywienia i usług gastronomicznych

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Renesans - preromantyzm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

703/2/2015/z1

2.

Język angielski

Oxford Solutions Pre-Intermediate + ćwiczenia

Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sobierska

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

733/2/2015

3.

Język niemiecki

Fokus 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Anna Kryczyńska-Pham

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

695/2/2015

4.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstwowy.

Stanisław Roszak,

Jarosław Kłaczkow

Nowa Era Spółka z o.o.

525/2012

5.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Maciej Batorski

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

469/2012/2015

6.

Matematyka

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nowa Era Spółka z o.o.

378/2/2013/2015

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zbigniew Makieła,

Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

467/2012/2015

8.

Biologia

1."Biologia na czasie 1"-podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum-Zakres rozszerzony

2. "Biologia na czasie 2"-podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum-zakres rozszerzony

M.Guzik, E,Jastrzębska, R.Kozik, R. Matuszewska, E.Pyłka- Gutowska, W. Zamachowski

F.Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk, mA. Kula, M.Marko-Worłowska, W.Zamachowski

Nowa Era

Nowa Era

564/1/2012

564/2.2013

9.

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.  Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Tomasz Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o.

659/1/2013

10.

Religia

Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla 2 klasy ponadgimnazjalnej

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

Gaudium

AZ-42-01/10-LU-4/13

11.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

praca zbiorowa pod red. Teresy Król i Marii Ryś

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

663/2013/2015

Przedmioty zawodowe – technik żywienia i usług gastronomicznych

12.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Jacek Musiałkiewicz

Wydawnictwo Ekonomik

2014

13.

Język angielski zawodowy

Cooking.

Virginia Evans,

Jenny Cooley,

Ryan Hayley

EGiS

2013

14.

Podstawy gastronomii

Gastronomia. Tom I. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Agnieszka Kasperek, Marzena Kondratowicz

WSiP

53/2013

15.

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności.

Anna Kmiołek

WSiP

21/2013

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna - cz. 1

57/2013

Sporządzanie napojów i potraw. Technologia gastronomiczna- cz. 2

65/2013

16.

Zasady żywienia

Zasady żywienia. Część 1.

Dorota Czerwińska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

12/2015

Klasa IV –technik rolnik

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Renesans - preromantyzm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

703/2/2015/z1

2.

Język angielski

Oxford Solutions Pre-Intermediate + ćwiczenia

Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sobierska

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

733/2/2015

3.

Język niemiecki

Fokus 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Anna Kryczyńska-Pham

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

695/2/2015

4.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstwowy.

Stanisław Roszak,

Jarosław Kłaczkow

Nowa Era Spółka z o.o.

525/2012

5.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Maciej Batorski

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

469/2012/2015

6.

Matematyka

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nowa Era Spółka z o.o.

378/2/2013/2015

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zbigniew Makieła,

Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

467/2012/2015

8.

Biologia

1."Biologia na czasie 1"- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum- zakres rozszerzony

2. "Biologia na czasie 2"-podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum-zakres rozszerzony.

Marek Guzik,
Ewa Jastrzębska,
Ryszard Kozik,
Renata Matuszewska,
Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

F.Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk, A. Kula, M.Marko-Worłowska, W. Zamachowski

Nowa Era

Nowa Era

564/1/2012

564/2/2013

9.

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.  Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Tomasz Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o.

659/1/2013

10.

Religia

Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla 2 klasy ponadgimnazjalnej

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

Gaudium

AZ-42-01/10-LU-4/13

11.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

praca zbiorowa pod red. Teresy Król i Marii Ryś

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

663/2013/2015

12.

Podstawy produkcji rolniczej

Produkcja roślinna.

Produkcja zwierzęca.

E. Marciniak - Kulka

Rea

2010

13.

Język angielski zawodowy

Agriculture

Neil O’Sullivan,

James D. Libbin

Express Publishing

2013

14.

Produkcja roślinna

"Rolnictwo. Część IV. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki"

Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Grzebisza

Hortpress Sp. z o.o.

65/2015

"Rolnictwo. Część V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej"

64/2015

"Rolnictwo cz. VI. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej."

66/2015

15.

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca.

Tom I

Tom II

Tom III

E.Marciniak-Kulka

B. Biesiada- Drzazga

B. Jeleń

E. Krzęcio

K. Młynek

R. Niedziółka

E.Bombik

K.Górski

S. Kondracki

S.Socha

REA

16/2007

2010

2010

16.

Mechanizacja rolnictwa

Technika w rolnictwie. Cz. I i II

Andrzej Kulka

Rea

2009

17.

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w rolnictwie

Ekonomika w rolnictwie.

R. Jabłonka

A. Mironiuk

Rea

32/2006

Klasa IV –technik weterynarii

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Renesans - preromantyzm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

703/2/2015/z1

2.

Język angielski

Oxford Solutions Pre-Intermediate + ćwiczenia

Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sobierska

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

733/2/2015

3.

Język niemiecki

Fokus 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Anna Kryczyńska-Pham

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

695/2/2015

4.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstwowy.

Stanisław Roszak,

Jarosław Kłaczkow

Nowa Era Spółka z o.o.

525/2012

5.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Maciej Batorski

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

469/2012/2015

6.

Matematyka

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nowa Era Spółka z o.o.

378/2/2013/2015

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zbigniew Makieła,

Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

467/2012/2015

8.

Biologia

1. "Biologia na czasie 1- Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum- Zakres rozszerzony.

2."Biologia na czasie 2"-podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum-zakres rozszerzony.

Marek Guzik,
Ewa Jastrzębska,
Ryszard Kozik,
Renata Matuszewska,
Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

F.Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk, A.Kula, M.Marko-Worłowska, W.Zamachowski

Nowa Era Nowa

Nowa Era

564/1/2012/2015

564/2/2013

9.

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.  Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Tomasz Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o.

659/1/2013

10.

Religia

Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla 2 klasy ponadgimnazjalnej

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

Gaudium

AZ-42-01/10-LU-4/13

11.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

praca zbiorowa pod red. Teresy Król i Marii Ryś

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

663/2013/2015

12.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Jacek Musiałkiewicz

Wydawnictwo Ekonomik

2014

13.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W. Bukała,

K. Szczęch

WSiP

2013

14.

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

Produkcja zwierzęca cz.1,2,3

E. Marciniak- Kulka

Rea

16/2007

15.

Diagnostyka weterynaryjna

Diagnostyka laboratoryjna w weterynarii.

B.J. Meyer, J. W. Harvey

Edra Urban & Partner

2013

16.

Choroby i pielęgnacja zwierząt

Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii.

Red. wyd. A. Winnicka

SGGW

2011