Szkolny Zestaw Podręczników w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klas pierwszych Technikum

Przedmioty ogólnokształcące:

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

„Ponad słowami 1” -podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Małgorzata Chmiel
Anna Cisowska
Joanna Kościerzyńska
Helena Kusy
Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 1014/1/2019

2.

Język angielski

„Checkpoint” A2+/B1

David Spencer
Monika Cichmińska

MacMillan
Education

959/1/2019

3.

Język niemiecki

„Effekt” – podręcznik do języka niemieckiego

Anna Kryczyńska - Pham

WSiP

937/1/2018

4.

Historia

       

5.

Matematyka

MATeMAtyka 1

Zakres podstawowy

Wojciech Babiański
Lech Chańko
Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

6.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum

ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

Numer ewidencyjny w wykazie 1001/1/2019

Data dopuszczenia 15.05.2019

7.

Chemia

„To jest chemia 1”-  poziom podstawowy

R. Hassa
A. Mrzigod
J. Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

8.

Biologia

„ Biologia na czasie 1” -podręcznik dla Liceum ogólnokształcącego  i technikum– zakres rozszerzony'.

Marek Guzik

Ryszard Kozik
Renata Matuszewska
Władysław Zamachowski

Nowa Era

1010/1/2019

9.

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyje i działam bezpiecznie”- podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum

Jarosław Słoma

Nowa Era

960/2019

10.

Informatyka

„Informatyka na czasie” cz.1

Janusz Mazur
Paweł Perekietka
Zbigniew Talaga
Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

 

11.

Religia

Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla 1 klasy ponadgimnazjalnej

red. ks. Robert Strus,
ks. Wiesław Galant

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

12.

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość

Izabella Modzelewska-Rysek, Leszek Rysek, Adam Cisek, Karol Wilczynski

WSiP

 

 

Przedmioty zawodowe:

Zawód: technik rolnik

13.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W.Bukała, K.Szczęch

WSiP 2019

14.

Produkcja roślinna

"Rolnictwo. Część IV. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki"

"Rolnictwo. Część V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej"

"Rolnictwo cz. VI. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej."

Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Grzebisza

hortpress

15.

Produkcja zwierzęca

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 1

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 2

Dorota Banaszewska,         Anna Charchuta,
Alina Janocha,
Grażyna Niedziałek,
Anna Wysokińska

Barbara Biesiada-Drzazga, Elżbieta Horoszewicz,
Agata Danielewicz,
Alina Janocha,
Halina Sieczkowska

WSIP 2017

MEN 20/2017

 

Zawód: technik weterynarii:

13.

Anatomia i fizjologia zwierząt

Podstawy anatomii zwierząt domowych.

H. Przespolewska,
 K. Barszcz

Podręcznik dla techników wetrynaryjnych

PWRiL

ISBN 978-83-09-01162-0

14.

Chów  i inseminacja zwierząt

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 1

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Część 2

Dorota Banaszewska,         Anna Charchuta,
Alina Janocha,
Grażyna Niedziałek,
Anna Wysokińska

Barbara Biesiada-Drzazga, Elżbieta Horoszewicz,
Agata Danielewicz,
Alina Janocha,
Halina Sieczkowska

WSIP

2017

15.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W.Bukała, K.Szczęch

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2019

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych:

13.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W.Bukała, K.Szczęch

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2019

14.

Podstawy gastronomii

 „Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii”

A.Kasperek, M. Kondratowicz

 WSiP

 2021

15.

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

„Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - przygotowanie i wydawanie dań’’ cz. 1 i cz. 2 HGT.02 (reforma 2019)

Małgorzata Konarzewska

WSiP

2019

 

 

Zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

13.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W.Bukała, K.Szczęch

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2019

14.

Podstawy techniki

Podstawy techniki

A.      Lisowski

 

2020

15.

Przepisy ruchu drogowego T

 

Podręcznik kierowcy kat. T

M. Wasiak

 

2020

16.

Przepisy ruchu drogowego B

Przepisy ruchu drogowego kategorii B

K. Wiśniewski

 

2020

17.

Podstawy rolnictwa

       

18.

Maszyny rolnicze

Maszyny rolnicze

Cz. Waszkowicz, J. Kuczewski

WSiP

1996

19.

Pojazdy rolnicze

Pojazdy rolnicze

Nowoczesna obsługa techniczna ciągników

A.      Skrobacki

K. Chomik

C. Chomik

 

2016

20.

Prowadzenie działalności gospodarczej

       

21.

Ochrona roślin