Zrealizowaliśmy zaplanowane zajęcia przygotowawcze.


Zajęcia językowe w ilości 30 godzin języka angielskiego
dla każdej grupy zawodowej osobno ze względu
na bogate i specjalistyczne słownictwo branżowe.

Młodzież uczestniczyła również w 10 godzinnych zajęciach kulturowych,
podczas których zapoznała się z kulturą Grecji, zwyczajami, tańcem i muzyką.
Każdy uczeń perfekcyjnie przygotował prezentację multimedialną
zawierającą zdjęcia, filmy i narrację o miejscach,
które zwiedzą podczas pierwszej mobilności do Grecji.

Były również zajęcia pedagogiczne doskonalące takie umiejętności jak:
wystąpienia publiczne, pokonywanie nieśmiałości i stresu,
budowanie postaw asertywnych, jasne wyrażanie swojej opinii,
praca zespołowa.

W ramach przygotowania bhp uczniowie zapoznali się
z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa,
higieny pracy i zagrożeń w pracy w danym zawodzie.
Uczniowie poznali również zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.