Test biegłości językowej OLS za nami.

Każdy z uczestników ukończył test,
który określił poziom określonych umiejętności językowych.
Od gramatyki poprzez czytanie ze zrozumieniem,
słownictwo i rozumienie ze słuchu.
Wynik testu nie wpłynie na samą mobilność
ale uświadomi nam nasze umiejętności językowe
i na pewno zmotywuje do dalszej nauki języka.