Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym,
podczas którego koordynator projektu mgr inż. Adam Strzelczyk
w przygotowanej broszurze i w prezentacji
zawarł wszystkie najważniejsze informacje związane z projektem.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z kryteriami rekrutacji, greckim partnerem,
warunkami zakwaterowania, wyżywienia i podróży.
Koordynator przedstawił programy praktyk dla każdego zawodu z osobna,
obowiązki uczniów i przewidywane rezultaty,
a także wypełniona została dokumentacja projektu.