erasmus1

Lista zakwalifikowanych uczestników na staże zawodowe w Szwecji ( dwie tury wyjazdowe w maju i we wrześniu 2021.)

erasmus1

1. Ogłaszamy listę uczniów ubiegających się o wyjazd na staże zawodowe do Szwecji w ramach programu Erasmus+. Lista została sporządzona na podstawie formularzy zgłoszeniowych dostarczonych przez zainteresowanych. W razie wątpliwości , rezygnacji bądź też pominięcia jakiejś osoby, prosimy o kontakt z koordynatorami projektu( Beata Zorzycka, Jadwiga Rej- Ciepły ) za pośrednictwem Platformy Teams - zakładka Erasmus+Szwecja lub dziennika elektronicznego.

Lista osób, które złożyły formularze rekrutacyjne na staże zawodowe do Szwecji organizowane w ramach projektu: „Mobilni teraz – spełnieni zawodowo w przyszłości. Staże zawodowe w ekologicznej Szwecji dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu”. Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna z funduszy Unii Europejskiej. Nr projektu nr projektu 2020-1-PL01-KA102-079767.

erasmus1

Drodzy uczniowie ZSCKR w Rzemieniu,

zaczynamy akcję naboru  na staże zawodowe do Szwecji!