Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu ogłasza przetarg nieograniczony
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów:
zadanie nr 1 - Kurs operatorów wózków widłowych
zadanie nr 2 - Kurs operatorów kombajnów zbożowych

realizowany w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL,
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zapraszamy na stronę BIP po więcej informacji.

 

.