Ogłoszenie o naborze na kursy

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
ogłasza nabór uczniów na bezpłatne kursy
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
w ramach POKL Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2.
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”:

 -Kurs operatorów wózków widłowych dla 24 uczniów TR
Termin realizacji: III - IV 2014 r.- uczniowie TR, pierwszeństwo klasa IV TR, następnie III TR
Kryterium wyboru - najniższy dochód

-Kurs operatorów wózków widłowych dla 12 uczniów ZSZ

Termin realizacji: III - VI 2014 r. , -uczniowie klasy III i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Kryterium wyboru - najniższy dochód

-Kurs operatorów wózków widłowych dla 12 uczniów
Termin realizacji: IX - X 2014 r. , -uczniowie klasy II i III ZSZ
w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)
Kryterium wyboru - najniższy dochód

-Kurs prawa jazdy kategorii „B” dla 3 uczniów (technik rolnik)
Termin realizacji: III-VII 2014 r. -uczniowie TR
Kryterium wyboru - najniższy dochód

-Kurs prawa jazdy kategorii „B” dla 4 uczniów (technik żywienia i gospodarstwa domowego)

Termin realizacji: III-VII 2014- uczniowie TŻiGD
Kryterium wyboru - najniższy dochód, najwyższa średnia

-Kurs prawa jazdy kategorii „B” dla 6 uczniów (technik weterynarii)

Termin realizacji: III-VII 2014 r. –uczniowie w zawodzie technik weterynarii

-Kurs barmana dla 12 uczniów
Termin realizacji: III-IV 2014 r. -uczniowie klas TŻiGD
Kryterium wyboru - najniższy dochód, najwyższa średnia

- Kurs bukieciarstwa dla 12 uczniów

Termin realizacji: III-IV 2014 r.
Kryterium wyboru - najlepsi uczniowie klas II i III TR i TŻiGD

- Kurs operatorów kombajnów zbożowych dla 12 uczniów

Termin realizacji: III-IV 2014 -uczniowie klasy II i III ZSZ
w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technik rolnik
Kryterium wyboru -najniższy dochód, najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły (biuro dyrektora).