zdjecie k spiewakmgr inż. Kazimierz Śpiewakdyrektor

Ukończył Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Krakowie
oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pracuje w tutejszym Zespole od 1.09.1980 roku, najpierw jako nauczyciel przedmiotów rolniczych
(hodowla roślin, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, bhp i po),
a od 2000 roku na stanowisku dyrektora szkoły.