Wykaz  materiałów  i  przyborów  pomocniczych
podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec - lipiec 2018.

Każdy  zdający w  części  pisemnej
z wykorzystaniem  arkuszy  egzaminacyjnych  i  kart odpowiedzi
powinien mieć długopis   (pióro)   z   czarnym   tuszem   (atramentem),
przeznaczony do za zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy  zdający w  części  praktycznej
z wykorzystaniem  arkuszy  egzaminacyjnych  i  kart odpowiedzi
powinien mieć długopis oraz własne przybory, które są wymienione w poniżej:

 

Lp.

oznaczenie kwalifikacji

nazwa kwalifikacji

materiały i przybory pomocnicze

1

R.09

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka,  temperówka

 

2

R.11

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka,  temperówka

 

3

R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka,  temperówka

 

4

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka