W dniu 7 kwietnia 2014r uczniowie Technikum w zawodzie technik rolnik i technik turystyki wiejskiej zostali zapoznani z działalnością Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Tematyka jaką przedstawił wykładowca to : historia powstania ośrodka, tematyka badań oraz współpraca z rolnikami. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy PODR, a naszą szkołą.