7 grudnia 2012 roku uczniowie klasy III w zawodzie technik rolnik w ramach zajęć praktycznych z mechanizacji rolnictwa wyjechali do pobliskiej fabryki maszyn rolniczych AKPIL w Pilźnie.
Uczniowie mieli okazję zapoznać z procesem produkcji maszyn rolniczych, nowoczesnymi technologiami produkcji i motażu maszyn rolniczych.

Po fabryce oprowadził nas Pan kierownik produkcji. Uczniowie mieli okazję zobaczyć nowoczesne metody cięcia blach za pomocą wypalarek plazmowych, proces tłoczenia kształtek metalowych na prasach, proces obróbki cieplnej talerzy do bron oraz lemieszy, nowoczesne urządzenia do czyszczenia detali przed malowaniem, nowoczesną malarnię. W spawalni oglądaliśmy spawanie elementów maszyn rolniczych przez roboty spawalnicze, a w dziale obróbki skrawaniem oglądaliśmy pracę nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie i centrów obróbkowych. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wyrobami gotowymi - maszynami rolniczymi znajdującymi się na placu fabrycznym. Interesowały ich ceny oraz możliwość zastosowania w gospodarstwach rodziców.