Uczniowie technikum w zawodzie technik rolnik wraz z nauczycielami PNZ uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach praktycznych do elektrowni w Połańcu.
Podczas zwiedzania elektrowni poznali techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania elektrowni w miejscowości Połaniec.

Rolnik produkujący produkty żywnościowe produkuje również biomasę mogącą w procesie spalania wytwarzać energię elektryczną. Poznając w szkole na zajęciach dydaktycznych różne rośliny energetyczne teraz w czasie wyjazdowych zajęć praktycznych poznaliśmy sposoby przetwarzania ich w energię elektryczną w elektrowni w Połańcu.