Uczniowie kl. II Technikum zawód:  technik rolnik  w dniu 12 października 2010 r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie gdzie zapoznali się z:

- technologią produkcji mleka i żywca wołowego rasy czarno - białej

- hodowlą zwierząt futerkowych: królików, lisów pospolitych i polarnych, norek i jenotów

- zachowawczą hodowlą  owiec rasy świniarka

- zachowawczą hodowlą kur ras

- ekologicznym systemem opasu  młodego bydła

- parkiem maszynowym gospodarstwa

Wycieczkę zorganizowali Bożena Słomba i Grzegorz Tylutki