Uczniowie kl. II Technikum zawód: technik rolnik w dniu 30 września 2010 r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Stadniny Koni w Michałowie gdzie zapoznali się z:

  • prowadzoną hodowlą koni rasy czystej krwi arabskiej w Stadninie Koni w Michałowie.

  • prowadzoną hodowlą bydła rasy jersey i rasy holsztyno - fryzyjskiej

  • technologią produkcji mleka w gospodarstwie SK w Lubczy i w Michałowie

  • odchowem cieląt.

Wycieczkę zorganizowała Bożena Słomba – wychowawca klasy i nauczyciel produkcji zwierzęcej