Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2021/2022

Joanna Skopińska - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariola Żurek -  członek Komisji Rewizyjnej