Dnia 30 września 2015 r. w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

W głosowaniu wzięło udział 195 uczniów Technikum  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego