Plan pracy samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 

Wrzesień:

 • Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego; ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • Wybory Rady SU
 • Opracowanie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.
 • Uruchomienie  muzycznego radiowęzła.
 • Audycje informacyjne.

Październik:

 • Obchody Święta Edukacji Narodowej, przekazanie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły.
 • Prowadzenie radiowęzła (na bieżąco).
 • Prowadzenie punktu KSERO (na bieżąco).
 • Audycje informacyjne.
 • Organizacja akcji charytatywnej.

Listopad:

 • Uroczystość z okazji 11 listopada
 • Prowadzenie tablicy  ogłoszeń SU.
 • Uaktualnienie informacji dotyczących klas przez szkolny radiowęzeł.
 • Audycje informacyjne.

Grudzień:

 • Święty Mikołaj w naszej szkole - przygotowanie akcji "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem".
 • Organizacja świątecznej akcji charytatywnej.
 • Przygotowanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Luty:

 • Akcja walentynkowa

Marzec:

 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Wyjazd do kina (w zależności od repertuaru)

Kwiecień:

 • Pożegnanie klas IV

Maj:

 • Obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja
 • Wycieczka krajoznawczo - turystyczna

Czerwiec:

 • Podsumowanie pracy SU
 • przedstawienie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 • przygotowanie sprawozdanie z działalności SU
 • Zakończenie roku szkolnego

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działało się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają...
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...
żeby świadczył  przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...
to nie tylko praca ale i walka w obronie porządnych,
dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości"

 

Janusz Korczak (1872-1942)

Rok szkolny 2018/2019

Wojciech Krupski   -  przewodniczący SU

Arkadiusz Płatek- zastępca przewodniczącego SU

Tymoteusz Piliński-  zastępca przewodniczącego SU

Oliwia Pleban   -   członek SU

Aurelia Bryła    -   członek SU

mgr Anna Skórska - opiekun SU

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Karolina Ignac- przewodnicząca SU

Jakub Chudy - zastępca przewodniczącego SU

Bartłomiej Kędziora - członek SU

Kinga Kozioł - członek SU

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego  jest mgr Monika Ciejka