23.11 2011 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie
odbył się finał olimpiady wiedzy z zakresu BHP i higieny pracy w rolnictwie.
W olimpiadzie tej wzięło udział 17 uczniów ze szkół
województwa podkarpackiego kształcących w zawodach rolniczych.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 50 pytań
dotyczących zagadnień bhp w rolnictwie,
prawa pracy oraz działalności PIP i KRUS.
Naszą szkołę reprezentował Adam Krępa,
uczeń klasy IV w zawodzie technik rolnik.
Bardzo dobrze rozwiązał test i zajął VI miejsce.
Zdobył cenne nagrody(cyfrowy aparat fotograficzny
oraz markowy długopis, pióro i kalkulator).
Ucznia do olimpiady przygotował nauczyciel mechanizacji
rolnictwa Krzysztof Salamon.
Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej http://www.rzeszow.oip.pl/Wydarzenia/2011/rolnictwo1201.htm