22 listopada 2013 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
odbył się finał XV edycji "Olimpiady wiedzy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w rolnictwie". W finale tej olimpiady udział wzięli
uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa podkarpackiego,
wyłonieni w eliminacjach szkolnych.


Naszą szkołę po raz kolejny reprezentował uczeń IV klasy Technikum
w zawodzie technik rolnik - Wojciech Kuroń.
Do olimpiady uczeń przygotowywał się pod opieką nauczyciela Krzysztofa Salamona.
Przystępując do konkursu należało wykazać się wiedzą w zakresie:
przepisów prawnych dotyczących bhp w rolnictwie,
podstawowych zagadnień z prawa pracy,
działania Państwowej Inspekcji Pracy
oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wojtek solidnie przygotowywał się do olimpiady, analizując obowiązujące
ustawy i rozporządzenia oraz wiele publikacji i ulotek
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.
Podjęte działania przyniosły dobre efekty.
Wojciech Kuroń bardzo dobrze rozwiązał test konkursowy i zajął II miejsce.
W nagrodę otrzymał: puchar, dyplom, markowy tablet i słuchawki
oraz inne wartościowe akcesoria i gadżety.
Organizatorami Olimpiady byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
wraz z Wojewódzką Komisją d.s. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie.
Nagrody sponsorowali: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych
w Rzeszowie, Podkarpacka Izba Rolnicza.