2 marca w naszej szkole odbył się szkolny etap VII Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

20 uczniów z klasy III i IV w zawodzie technik rolnik
w obecności przedstawiciela oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Mielcu p. Stanisława Pazdro, rozwiązywało test konkursowy.
Najlepsze wyniki uzyskali w kolejności:
1. Krzysztof Furdyna z klasy IV
2. Paweł Smoleń z klasy III
3. Piotr Batko z klasy IV

Krzysztof Furdyna będzie reprezentował naszą szkołę
w etapie centralnym tego Konkursu 10 kwietnia 2015 roku w Warszawie.