9 marca w naszej szkole odbył się szkolny etap VIII Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

28 uczniów z klasy III i IV w zawodzie technik rolnik
w obecności przedstawiciela oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Mielcu p. Stanisława Pazdro, rozwiązywało test konkursowy.
Najlepsze wyniki uzyskali w kolejności:
1. Piotr Madej z klasy III FTD
2. Kamil Kozioł z klasy IV FTL
3. Michał Maziarz z klasy III FTD

Piotr Madej będzie reprezentował naszą szkołę
w etapie centralnym tego Konkursu 21 kwietnia 2016 roku w Warszawie.