Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nagroda przyznawana uczniom szczególnie uzdolnionym,
osiągajacym najlepsze wyniki - najwyższą średnią ocen w szkole.
W tym roku stypendystką naszej szkły została uczennica klasy II Technikum
w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego - ANNA BETLEJ .
W dniu 16 grudnia 2010 r. wzięła udział w uroczystym wręczeniu dyplomów,
które odbyło się w Rzeszowie.

...

"Radość jest w nauce"- to motto, które towarzyszyło stypendystom w czasie uroczystej gali.

Wręczenia dyplomów dokonał Podkarpacki Kurator Oświaty mgr Jacek Wojtas.
W czasie uroczystości został odczytany list gratulacyjny Wojewody Podkarpackiego mgr Małgorzaty Chomycz.

To bardzo ważne wyróżnienie, tym bardziej więc gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.