W dniu 1 grudnia 2011 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Mielcu
odbyła się Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS zasadniczych szkół zawodowych.

Uczniowie naszej szkoły z klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych
osiągnęli bardzo duży sukces zajmując 1 miejsce.

I miejsce ex aequo
Szymon Trzpis
Mirosław Leś

Wyróżnienie
Bartosz Waręda

Gratulujemy!!!