W dniu 22 grudnia 2011 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów .

Nagrodę otrzymują uczniowie szczególnie uzdolnieni i osiągający bardzo wysokie oceny w nauce .

W tym roku wśród wyróżnionych znalazła się uczennica klasy trzeciej Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu Paulina Bogdan, która odebrała dyplom z rąk pana Antoniego Wydro (Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty ) i pana Andrzeja Reguły (Wicewojewody Podkarpackiego).

Uroczystość uświetnił występ grupy tanecznej i występy młodych artystów z Rzeszowa .

Gratulujemy !