„Nie zagubić talentu” to program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego
i uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach programu Zarząd Województwa Podkarpackiego
corocznie przyznaje uczniom stypendia i nagrody pieniężne
w uznaniu szczególnych osiągnięć. Wśród tegorocznych wyróżnionych
znalazł się uczeń klasy IV Technikum zawód: technik żywienia
i gospodarstwa domowego – Krzysztof Golba.


Uczeń w klasie III został laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka.
Uzyskał też najwyższą w szkole średnią ocen w klasyfikacji rocznej – 5,26.
W bieżącym roku szkolnym jest także stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!