"Nie zagubić talentu" to program wspierania edukacji zdolnej młodzieży
zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego i uczącej się
w szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach programu Zarząd Województwa
Podkarpackiego corocznie przyznaje uczniom stypendia i nagrody pieniężne
w uznaniu szczególnych osiągnięć.
Wśród tegorocznych wyróżnionych znalazł się uczeń klasy IV Technikum,
zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego - Krzysztof Golba.
Uczeń w klasie III został laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych w bloku: żywienie człowieka. Uzyskał również najwyższą w szkole średnią
w klasyfikacji rocznej - 5,26.

Gratulujemy!