18 grudnia 2013 roku Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz-Śmigielska
oraz Kurator Oświaty - Jacek Wojtas wręczyli uczniom województwa podkarpackiego
stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Uroczystość odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Wśród 241 wyróżnionych uczniów znalazł się Krzysztof Golba z klasy IV Technikum,
zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego, który uzyskał najwyższą
w szkole średnią ocen w klasyfikacji rocznej ( 5,26 ) oraz jest laureatem
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka.
W bieżącym roku szkolnym Krzysztof otrzymał również nagrodę Zarządu
Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w nauce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!