W dniu 7 listopada 2014 roku w Warszawie odbył się finał Konkursu
Wiedzy o Spółdzielczości Rolniczej i Grupach Producentów Rolnych

zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i adresowany
do uczniów szkół rolniczych. Partnerem merytorycznym była Krajowa Rada
Spółdzielcza. Konkurs został przeprowadzony w gmachu MRiRW w Warszawie.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na potrzebę stowarzyszania się
małych producentów w organizacje spółdzielcze i grupy producentów
rolnych stanowiących atrakcyjną formę gospodarowania dla mieszkańców
wsi i rolników, a także będących szansą rozwoju lokalnej społeczności
i gospodarki kraju.

Szkołę w Rzemieniu reprezentował Krzysztof Furdyna - uczeń klasy IV
Technikum w zawodzie technik rolnik, który został laureatem tego
konkursu zajmując II miejsce w kraju.
Krzysztof z rąk wiceministra Tadeusza Nalewajka otrzymał nagrodę
w postaci telewizora LCD 46 cali, a szkoła wartościową tablicę
interaktywną z projektorem multimedialnym.

 

Krzysztof Furdyna nie pierwszy raz wykazał się ponadprzeciętnymi
wiadomościami z różnych dziedzin rolnictwa i jest dumą naszej szkoły.
Serdecznie gratulujemy Krzysztofowi i życzymy dalszych sukcesów.