„Mobilna kadra-więcej możliwości dla uczniów, nauczycieli i szkoły”

realizowanego przez ZSCKR Rzemieniu  w ramach AKCJI 1 , Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)  Programu Erasmus+

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098583