Uczniowie kl. II Technikum zawód:  technik rolnik  w dniu 12 października 2010 r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie gdzie zapoznali się z:

- technologią produkcji mleka i żywca wołowego rasy czarno - białej

- hodowlą zwierząt futerkowych: królików, lisów pospolitych i polarnych, norek i jenotów

- zachowawczą hodowlą  owiec rasy świniarka

- zachowawczą hodowlą kur ras

- ekologicznym systemem opasu  młodego bydła

- parkiem maszynowym gospodarstwa

Wycieczkę zorganizowali Bożena Słomba i Grzegorz Tylutki

Uczniowie Technikum zawód:  technik rolnik  w dniach: 8 i 13 października 2010 r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej gdzie zapoznali się z:

- technologią produkcji mleka i żywca wołowego rasy simentalskiej

- odchowem cieląt

- zachowawczą hodowlą koni rasy huculskiej i kóz rasy karpackiej

Wycieczkę zorganizowali Bożena Słomba i Zbigniew Ryba

Uczniowie kl. II Technikum zawód: technik rolnik w dniu 30 września 2010 r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Stadniny Koni w Michałowie gdzie zapoznali się z:

  • prowadzoną hodowlą koni rasy czystej krwi arabskiej w Stadninie Koni w Michałowie.

  • prowadzoną hodowlą bydła rasy jersey i rasy holsztyno - fryzyjskiej

  • technologią produkcji mleka w gospodarstwie SK w Lubczy i w Michałowie

  • odchowem cieląt.

Wycieczkę zorganizowała Bożena Słomba – wychowawca klasy i nauczyciel produkcji zwierzęcej