Z początkiem października w naszym Internacie ogłoszony został konkurs na najzabawniejszą, upiorną dekorację pokoju. 

Na aranżacje wychowankowie maja niemal cały miesiąc, a 30 października nastąpi ogłoszenie wyników. 

Dekoracje oceniane będą według następujących kryteriów: 

  • pomysłowość i oryginalność; 
  • jak bardzo zabawna jest dekoracja;
  • ogólne wrażenie estetyczne. 

W każdej z kategorii jury przyzna od 0 do 10 punktów. 

Na zwycięzców czeka nagroda Kierownika Internatu!

Przeprowadzony 18 września br. warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień opierał się w dużym stopniu na dyskusji, która miała na celu ożywić w młodzieży chęć wyrażania własnych potrzeb, stawiania granic, które są tak potrzebne, gdy pojawia się alkohol.
Metody aktywne takie jak: „splątane ręce”, czy też quiz „milionerzy” szczególnie przypadły do gustu naszym wychowankom.
 
Celem warsztatów profilaktycznych było przekazanie informacji na temat zachowań ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z negatywnym działaniem alkoholu na organizm człowieka, z pojęciem zatrucia alkoholowego. Poznali również definicję uzależnienia oraz jego objawy. Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu.

Wychowankowie z uwagą wysłuchali prelekcji i bardzo chętnie zaangażowali się w zadania i różnorodne formy pracy zaproponowane przez wychowawcę podczas warsztatu.

 
 
 Jak ważny jest sport w życiu młodego człowieka,
wiedzą wychowankowie Internatu w Rzemieniu.
Dlatego piękne, słoneczne popołudnia spędzają w ruchu na boisku szkolnym.
Podczas zdrowej rywalizacji nie brakuje dobrej zabawy,
która jest nieodzownym elementem każdego meczu.
Oprócz korzyści dla zdrowia fizycznego,
młodzież rywalizująca w duchu fair play również lepiej się poznaje i integruje.
 
 

 

 

.

 

Dnia 28 września na terenie naszego gospodarstwa odbyło się spotkanie integracyjne wychowanków mieszkających w internacie szkolnym przygotowane przez wychowawców Agnieszką i Krzysztofa Rado. Sprzyjająca wrześniowa aura zachęcała do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Pozytywna energia, wspólne gry i zabawy przyczyniły się do budowania naszych więzi, wzajemnego zaufania i wsparcia. 

 

 

Dzień Chłopaka w Internacie miał nie tylko smak słodkiego ciacha ale i zapach jesiennego wspólnego spaceru zakończonego rozgrywką meczu piłki siatkowej. Koleżanki wraz z wychowawczynią Agnieszką Rado przygotowały dla swoich kolegów drobne upominki oraz niespodziankę w postaci karteczek , na których chłopcy odbili swoje dłonie a dziewczęta wypisały pozytywne cechy każdego z nich . Wieczór wychowankowie spędzili na samodzielnym przygotowaniu popcornu i wspólnym oglądaniu filmu.

 

Link do zdjęć: 2023-09-30 Dzień Chłopaka

Nasz wspólny dom - internat.