Miło nam oznajmić, iż nasza szkoła
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
otrzymała dofinansowanie Projektu Erasmus+
„Większe szanse zawodowe na europejskim rynku pracy
dzięki zagranicznym praktykom” w kwocie 426 336,40 PLN

Zajęliśmy 21 miejsce na ponad 1000 szkół w całej Polsce,
co jest bardzo dobrym wynikiem
z uwagi na bardzo wysokie progi punktowe w tym roku.

Na trzytygodniowe praktyki w Grecji wyjadą

I wyjazd w terminie 15 marzec 2020 - 04 kwiecień 2020r:
technik weterynarii -6 osób
technik żywienia i usług gastronomicznych – 10 osób
technik rolnik-4 osoby

II wyjazd w terminie 7 marzec 2021 - 27 marzec 2021r:
technik weterynarii -8 osób
technik żywienia i usług gastronomicznych – 11
osób technik rolnik-6 osób

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego
w naszej szkole, a tym samym podniesienie kwalifikacji
i konkurencyjności absolwentów na europejskim rynku pracy.

Uczniowie będą pracować w firmach
w środowisku angielskojęzycznym.