W dniach od 11.04 do 12.04.2024 roku odbyło się szkolenie z cyklu

WIOSENNE WARSZTATY Z AGROTRONIKI” pod tytułem

Zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w produkcji

rolniczej” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Jadwigi Dziubińskiej W Zduńskiej Dąbrowie”

W szkoleniu uczestniczyli dwaj nauczyciele naszej szkoły

Janusz Krysa i Krzysztof Rado.

Organizatorem szkolenia było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przy udziale Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i urządzeń Rolniczych.

Zagadnienia tematyczne prowadzone były przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu.

Główne zagadnienia to:

- systemy automatyzacji dla gospodarki zwierzęcej

- wykorzystanie aplikacji oraz przyrządów optycznych w diagnostyce wegetacji i chorób roślin

- diagnostyka magistrali ISO-BUS

- hydraulika siłowa, układy sekwencyjne

- symulatory pracy agregatów


Efektem szkolenia było powiększenie wiedzy technicznej z dziedziny automatyzacji produkcji zwierzęcej i roślinnej, oraz wdrażanie doświadczeń w pracy zawodowej.