W dniu 25.09.2023 r. klasy 3FTL oraz 2BB wzięły udział w szkoleniu z pierwszej pomocy. Pan Maciej Rachwał z Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego był naszym gościem.  Uczniowie odegrali scenki z różnych zdarzeń drogowych i nawzajem próbowali udzielać sobie pomocy pod okiem specjalisty. Mogli również wypróbować działanie defibrylatora AED, który jest pomocny przy wykonywaniu reanimacji w różnych warunkach. Pamiętajmy zatem, im większa jest nasza wiedza z zakresu pierwszej pomocy, tym więcej pewności w działaniach zyskujemy na miejscu zdarzenia. Mając jakiekolwiek przeszkolenie, chętniej podchodzimy, by pomóc osobie poszkodowanej. Po takich zajęciach nasi uczniowie na pewno wynieśli dużo cennych informacji a przede wszystkim są pewniejsi w czynnościach jakie mają podjąć podczas udzielania pierwszej pomocy. 

 

Link: Fotorelacja