Mamy wielką przyjemność ogłosić, że Jakub Ortyl(3FT- Technik rolnik) oraz  Małgorzata Jemioło(4F4L - Technik weterynarii) otrzymali w roku szkolnym 2021/2022 Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie to zostało wręczone stypendystom  przez Wojewodę Podkarpackiego, Pa­nią Ewę Leniart oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pa­nią Małgorzatę Rauch. Stypendium PRM jest przy­zna­wa­ne uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen na świadectwie rocznym.

Kolejnym stypendystą reprezentującym naszą szkołę jest Tomasz Dubiel (3FT- Technik rolnik), któremu przyznano Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego realizowane w ramach projektu:Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”.Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i reprezentują z powodzeniem szkołę na różnych olimpiadach i konkursach realizując równocześnie swoje pasje zawodowe. Cele projektu to: wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych, wzbogacenie oferty edukacyjnej tych szkół ale przede wszystkim pomoc w rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym.

Serdecznie gratulujemy Małgorzacie , Jakubowi i Tomaszowi  życząc im dalszych sukcesów naukowych.